EYNESİL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - KÖYDES

1- Muhtelif Köy Yolları Beton yol yapımı (Adaköy, Aralık, Çorapçılar, Dereköy, İshaklı, Kekiktepe, Kemaliye, Kösemen ve Yarımca, Balcılı) 254.672.69 TL (Köydes) 2096 metre Beton yol.

2- Balcılı, İshaklı ve Kemerli köyleri 3 adet Taş istinat duvarı yapımı 51.735.56 TL (Köydes) (374 m³)

KÖYDES TOPLAM - 306.408.25 TL

 

B - DİĞER İŞLER

1- Kemerli, Balcılı Zıva yolu menfez 3*3*11 m ebatında (Birlik)                                      38.376.86 TL

2-Milli Eğitim harcamaları                                                                                                     14.310.80 TL

3-Köylere yardım                                                                                                                   11.296.00 TL

4- Akaryakıt                                                                                                                          118.576.73 TL

5-Yol Bakım Onarım (Afet kapsamında Eskavatör ve araç kiralama                                50.248.00 TL

6-Taşıt Bakım Onarım                                                                                                             9.929.57  TL

Diğer İşler Toplamı                                                                                                              242.737.96  TL

GENEL TOPLAM                                                                                                                    549.146.21 TL