Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı ile Pankart ve Afiş Asılacak Yerler

T.C.
EYNESİL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 
 

Sayı   :

38379464-520.01-251

21/02/2017

Konu :

Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı
İle Pankart ve Afiş Asılacak Yerler

 


 

KAYMAKAMLIK MAKAMINA        
                                EYNESİL

 

                Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yönetmeliğinin 3. Maddesinin a bendinde “İlçelerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı, kamu Düzenini ve Genel Asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin, yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük Mülki Amiri tarafından belirlenir” hükmü gereğince, İlçemizdeki bu tip yerlerin tespitini yapmak üzere 2911 Sayılı Toplantı e Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesinde zikredilen kurumların görüşleri alınmış olup, bu görüşler doğrultusunda ekli krokilerde de gösterildiği üzere;      

EYNESİL İLÇE MERKEZİ İÇİN;

                TOPLANMA BÖLGESİ OLARAK; Gümüşçay Mahallesi Mehmet Somuncuoğlu Caddesi ile Şehit Erol Çalık Caddesinin kesiştiği noktada olup; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü koordine eden temsilciler toplantıya katılacak vatandaşların bu alanda toplanmalarını temin ederler.

TOPLANTI YERİ; Hükümet Meydanıdır.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI VE İZLENECEK YOL  :

Yürüyüş Toplanma Bölgesi olarak belirlenen yerden başlayarak, asıl güzergah olarak Mehmet Somuncuoğlu Caddesini takiben, Öğretmenevi Kavşağından geçerek Hükümet Meydanındaki Açık Hava Toplantısının yapılacağı yerde son bulur. Alternatif güzergah olarak ise toplanma bölgesinden başlayarak Avukat Bilal Güdük Caddesini takiben Hükümet Meydanına kadar olan güzergahdır.

DAĞILMA YÖNLERİ     :

Toplantı yeri İlçemiz Gümüşçay Mahallesi Mehmet Somuncuoğlu Caddesi ile Mustafa Yüksel Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Hükümet Meydanındaki geniş alandır. Bu yerden dağılım Mustafa Yüksel Caddesini takiben Ören Kavşağı istikametine ve Avukat Bilal Güdük Caddesi istikametinedir.

AFİŞ PANKART ASMA YERİ      :

Toplantı ve Gösteri alanında kamu kurum ve kuruluşları haricinde Mehmet Somuncuoğlu caddesi,Avukat Bilal Güdük Caddesi, Şehit Rasim Köse caddesi, Şehit Erol ÇALIK caddesi özel mülkiyet olan binalar ile dükkânlara sahipleri rıza göstermesi halinde, afiş ve pankart asılması ve yapıştırılmasının;

 

ÖREN BELDESİ İÇİN;

Toplanma Bölgesi olarak; Belediye Meydanının, toplantıya katılacak grupların toplanma alanına geliş güzergahı olarak; Kıran, Yakuplu ve Tamyanı Mahallelerinden  Belediye Meydanına giriş yollarının, Toplantı Yeri; Belediye meydanı, Dağılma Güzergahı olarak da aynı güzergahın, pankart asma yeri olarak kamu kurum kuruluşları haricinde Camidüzü mahallesi özel mülkiyet olan binalar ile dükkânlara sahipleri rıza göstermesi halinde, ayrıca Belediye Meydanına asılması ve yapıştırılmasının;

                Belirlenmesini olurlarınıza arz ederim.

 


O L U R

21/02/2017


Yılmaz KURT
Kaymakam