Eynesil Kalesi

      

       Eynesil ilçesinin 2 km doğusunda kayalık bir yarımada üzerinde bulunan Eynesil Kalesi,nin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren henhangi bir akademik kaynak mevcut değildir.Kalenin güncel kaynaklarda Romalılardan kalma olduğu belirtilir.Deniz kıyısında olması ve doğal konumuyla bir kıyı kalesidir.Kale 2001 yılında tamamlanan çalışmalarla kısmen restore edilmiştir.Kuzey-Güney doğrultusunda iki bölümlü olarak inşa edilen kalenin surlarında,arazinin topografik durumuna göre köşeli ve kıvrımlı bir yöneliş görülür.Kalenin ortasında bulunan doğu-batı yönündeki duvar kaleyi ikiye böler.Duvarın ortasında kalenin deniz tarafında kalen bölümüne geçiş veren yaklaşık iki metrelik açıklık vardır.Eski kaynaklarda kaledi bir sarnıç ve 6x7 m boyutunda bir kilise bulunduğundan bahsedilir.Kaynaklara göre kilise,ortadaki açık alanın doğu tarafındaki kayalımlara bakmaktadır.Ancak günümüzde bahsedilen bu sarnıç kilisedin hiçbir iz kalmamıştır.Kale 23.12.1994 tarih ve 2124 sayılı kararla koruma altına alınmıştır.