31 Marta Yerel Seçimleri münasebetiyle ilçemizde toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanlarının krokisi çıkarılarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanları belirlenmiştir.